IN Web - services linguistiques en marketing digital et communication, marketing digital y comunicación, màrqueting digital i comunicació

Missió acomplerta!

Projectes realitzats amb empreses que m’han atorgat la seva confiança

Coŀlaboració a Espanya amb agències de comunicació, empreses i centres de formació

xarxes socials, community manager

publicacions i events, animació, relacions amb les comunitats, relacions amb els influencers

Projets réalisés pour une marque espagnole de jeux éducatifs, projectes realitzats en català

alguns projectes realitzats:

Educa Borrás i Agència de comunicació Imago marketing y comunicación (Barcelona)

per la comunicación a França, community manager, xarxes socials, màrqueting d’influencia, adaptació lingüística i cultural de continguts, traducció de pàgines Web - francès

EduTecnic, centre de formació (Barcelona)

community manager, xarxes socials - català

Fábrica de Juguetes (Barcelona)

per la comunicació a França, community manager, xarxes sociales, traducció de pàgines Web - francès

Si està cercant a un professional per a una missió de community management o de relacions amb els influencers a França o països francòfons:

Coŀlaboració a França i a Espanya amb empreses, agències de traducció i emprenedors

alguns projectes realitzats:

Boosterlink (França)

relectura i correcció d’articles de blog abans de ser publicats (redacció automàtica), indexació de blogs, redacció de variables SEO - francès

Educa Borrás (Barcelona)

concepció i redacció d’un joc educatiu de tipus preguntes i respostes - francès

Monsieur LeCotón Paris (França / Colòmbia)

identificació de paraules clau per al màrqueting digital, traducció de continguts Web - castellà

Benjamin Hermitte - Digicom (França)

adaptació de paraules clau de llocs Web – de francès a castellà

tractaments lingüístics

 relectura, redacció, SEO

Projets réalisés dans le cadre du netlinking pour le référencement naturel, Proyectos realizados en español

Si està cercant a un professional per a una missió de relectura de continguts automàtics o d’adaptació de paraules clau SEO en francès:

Coŀlaboració a nivell internacional amb agències de comunicació, empreses i agències de traducció

traducció de llocs Web i de continguts digitals

traducció, adaptació

Site Internet multilingue

alguns projectes realitzats:

Hundred Miles i Agència de comunicació NewBox (França)

traducció lloc Web - francès > castellà

Art Experts (Estats Units)

traducció pàgina Web - anglès > català

Qidoon (França)

traducció dels camps del formulari de l’espai professional de la Web - francès > castellà i català

Hôtel des 3 Collèges (França)

traducció del lloc Web - francès > castellà

Si està cercant a un professional per a una missió de traducció o d’adaptació de continguts Web per a un target francès:

Coŀlaboració a França i a Espanya amb agències i empreses de producció audiovisual

alguns projectes realitzats:

SOXH Factory (França)

traducció-adaptació de continguts d’audioguies de turisme - francès > castellà

Prólogo DIN (Almeria)

traducció de continguts d’audioguies de turisme - castellà > francès

Gedeon Programmes (França)

traducció i transcripció de continguts audiovisuals art i sector naval - castellà i català > francès

Compagnie des petits trains occitans (França)

traducció-adaptació i grabació sonora de continguts d’audioguies de turisme - francès > català

continguts audiovisuals

traducció, adaptació, relectura, transcripció

contenu d'un site Web d'audioguides, continguts d'una Web d'audioguies

Si està cercant a un professional per a una missió de post edició ou transcripció de continguts audiovisuals en castellà o català:

Coŀlaboració a França i a Espanya amb empreses

Administració de dades i informació

vigilància de la informació, gestió documental, bases de dades

Site Web d'une agence de traductions, Sitio Web de una agencia de traducciones

alguns projectes realitzats:

Magazine L'Etudiant (França)

gestió documental de dades, contribució documental per l’evolució dels nous sistemes de gestió de bases de dades - francès

CMB Despacho profesional de traducciones (Barcelona)

vigilància sectorial i vigilància de la informació del mercat - francès, castellà, anglès, català

Si està cercant a un professional per a una missió de gestió documental o de vigilància informacional en francès, castellà o català: